Adventkyrkan

Ekebyholms Adventkyrka

Menu

Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

Varför heter kyrkan Ekebyholms Adventkyrka?
Det är inte så att vi bara har öppet under adventstiden, utan vi heter så för att betona vår tro på och längtan efter Jesus återkomst (advent kommer från latinet och betyder "ankomst").


Hur kommer det sig att ni har gudstjänster på lördag?
I Bibelns första kapitel berättas om hur Gud under sex dagar skapade världen och livet. Även om Gud sa att "allt var mycket gott", så var han inte helt nöjd. Han la därför till en extra dag, den sjunde dagen (vår lördag) som fullbordade skapelsen (1 Mos. 2:2). Dagen kallas i Bibeln för sabbat, som betyder "vila", en dag för vila alltså. Skaparen gjorde den sjunde dagen till en helig dag och välsignade den.

Att den är helig innebär att det är en dag som ska vara annorlunda än alla andra dagar, det är en helgdag till skillnad från en vardag. Att Gud välsignade sabbaten innebär att den bär med sig gåvor för var och en som tar vara på den. Välsignelsen är fantastisk på det sättet att den är inte bunden till en viss plats, eller tillgänglig bara för vissa människor. Välsignelsen är lagd in i tiden, återkommande tid, var sjunde dag. På så sätt blir den tillgänglig för alla - alla som tar vara på tiden! Det är bara att stanna upp och bjuda in Herren som välsignar att ge av sina välsignelser.

Sabbatens "kvalitetstid" har bevarats från generation till generation sedan världens skapelse. Bland Bibelns "löftesfolk" judarna fick sabbaten en viktig betydelse, Jesus försvarade sabbatens innebörd med sitt liv, den tidiga kristna kyrkan och kristna genom hela historien har firat sabbat på den tid som Skaparen själv avsatte, gjorde helig och välsignade. När vi firar sabbaten gör vi det för att vi värdesätter Bibelns auktoritet över traditioner och människobud. Vi vill följa Jesus som är Herre också över sabbaten (Mark. 2:27, 28), fira sabbaten som en dag för återhämtning, upprättelse gemenskap med familj och församling. Därför firar vi församlingens gudstjänst på sabbaten, alltså lördag. (Läs mer om sabbaten här!)


Är inte Bibeln bara en sagobok?
Det beror väl lite på vad man lägger i ordet ”saga”. Om man med det menar en påhittad berättelse som förmedlar någon slags moralisk eller existentiell poäng, så visst finns det sådana i Bibeln – men det är bara en liten del av vad den innehåller.

Bibeln är i själva verket en samling böcker av mycket skilda genrer. Det finns poetiska böcker, visdomslitteratur, historiska krönikor, släktskildringar, novelliknande böcker, så kallad apokalyptisk litteratur och många andra typer. Bibelns böcker skrevs under en tidsrymd på närmare 1500 år. Samtidigt upptäcker människor i varje ny generation att det knappast finns någon bok som är så tidslös och sann som Bibeln. Den berättar inte bara historien om Guds folk och människor som kämpade livets kamp precis som vi. Genom Bibelns text avslöjas Guds hjärta, men även läsarens. Testa så får du se…