Adventkyrkan

Ekebyholms Adventkyrka

Menu

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande

För närvarande går det inte att boka plats i kyrksalen
Bokning för gudstjänstfirande i kyrksalen

Din e-postadress fungerar som din identifikation, så att du i efterhand kan ändra antal deltagare som du anmäler (lägga till eller dra ifrån, för att avboka helt skriv 0). Ovanför sändknappen ser du hur många som redan är anmälda. Du kan hämta sidan igen efter anmälan för att se att antalet förändrats. Blir det totala antalet fler än 50 får du besked om att antalet personer som du anmält inte accepterats.

Följande behöver åtgärdas:
Ekebyholms Adventkyrka 2021-03-06

0

När ni kommer till kyrkan så måste ni vara friska och symptomfria! Tänk också på att hålla avstånd från andra deltagare i kyrkan, hälsa på varandra utan närmare fysisk kontakt och tvätta händerna!

Församlingen har ansvar för att se till att förutsättningarna för distans och handhygien finns och att informera om hur sammankomsten ska gå till på ett säkert och tryggt sätt. Du som deltagare har ett personligt ansvar att följa församlingens anvisningar och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om distansering, symptomfrihet och handhygien.