Adventkyrkan

Ekebyholms Adventkyrka

Menu

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande

Bokning för gudstjänstfirande i kyrksalen

Från och med 12 Januari gäller det att vi bara kan ha 50 personer med anvisade platser i kyrksalen. Vi kommer därför sprida ut oss i olika salar. Man kommer kunna se gudstjänsten på stor skärm tillsammans i de tre salar som våra bibelstudiegrupper för vuxna samlas i (Biblioteket, sal 24 och sal 44). I dessa salar tar vi emot 15 personer per sal.

De som vill delta i kyrksalen kan föranmäla sig här för att säkra sin plats, men det är inte nödvändigt. Har du föranmält dig måste du dock vara i kyrksalen senast 15min innan gudstjänsten börjar. Om du inte är där så kan din plats ges till någon annan. De som kommer oanmälda kan delta så länge vi inte överskrider 50st besökare. 

Din e-postadress fungerar som din identifikation, så att du i efterhand kan ändra antal deltagare som du anmäler (lägga till eller dra ifrån, för att avboka helt skriv 0). Ovanför sändknappen ser du hur många som redan är anmälda. Du kan hämta sidan igen efter anmälan för att se att antalet förändrats. I nuläget tar vi emot 50 anmälningar. Blir det totala antalet fler än 50 får du besked om att antalet personer som du anmält inte accepterats. 

Följande behöver åtgärdas:
Ekebyholms Adventkyrka 2022-08-20

0

Viktiga instruktioner:
  1. När ni kommer till kyrkan så måste ni vara friska och symptomfria!
  2. Kom i god tid. Gärna 15 min innan, så att ni hinner få er plats innan gudstjänsten
  3. Vi har inget socialt umgänge inomhus utan gör det utomhus. Tänk på att hålla avstånd från andra deltagare, hälsa på varandra utan närmare fysisk kontakt och tvätta händerna!

 

Församlingen har ansvar för att se till att förutsättningarna för distans och handhygien finns och att informera om hur sammankomsten ska gå till på ett säkert och tryggt sätt. Du som deltagare har ett personligt ansvar att följa församlingens anvisningar och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om distansering, symptomfrihet och handhygien.